Već i službeno je utemeljena Udruga Meček Greenways


Pečuški sud naredio je registraciju Udreuge Mečeškog Greenwaysa, tako i služebeno je formirana. Čestitamo!

Cilj Udruge Meškog Greenwaysa:

Stvaranje i upravljanje jedne takve duhovno-prosvedovane radionice koja osigurava mogućnosti mjesnim stanovnicima, posjetiteljima i za nezasluženo zanemarene skupine za duševno i fizično rekreiranje, kao i za prosljeđivanje i razvijanje vrijednosti. Najvažnije osnovne vrijednosti koji se mogu pronaći u svakoj Greenwayskoj zajednici je ekološko svijesno razmišljanje odnsono inicijativa lokalnih zajednica.

Mečeški Greenways spaja Zapadno Mečeška naselja (Kővágószőlős, Kővágótöttös, Cserkút) i sela Istočnog Mečeka te radi na stvaranju jedne Greenways – mreže s podijelom znanja, radionicama i drušvenim događajima. Izgrađuju zajednicu s neizmjernom oduševljenjem prema aktivnosti pomoću kreativnih i inovativnih energia, oživljavaju tradicije, traže načine održavanja, pripaze na invalide – njihova dijelatnost može biti dobra praksa za ostale formirajuće Greenwayse.