Umjetnička djela od drvenih pragova


Stari drveni pragovi su dobili novo ruho.

Prolistajte galeriju rezultat umjetničkog kampa održano u Kopačevu.

 

Savez poduzetnika Mađara Hrvatske, Go Green projekt., HUHR/1101/1.2.2/2011