Stručni savjetodavni forum –Ruta Željezne zavjese


DDRFÜ pozvao je stručni savjetodavni forum 23. rujna 2013. Ruta Željezne zavjese (Iron Curtain Trail – EuroVelo 13) vezano uz Južno Zadunavski dio staze koja je ujedno i dio međunarodne biciklističke staze. Prisutnici su bili stručne organizacije zainteresiranih područja i naselja, te predstavnici tekućih projekata sa sličnim ciljevima (razvijanje biciklističkih staza, razvijanje zelenih ruta na pograničnom prostoru hrvatska-mađarska).

Suradnik DDRFÜ-a Zoltan Pamer predstavio je projekt Iron Curtain Trail, zatim prezentirao je tjekom obilazka pronađene za Južno Zadunavsko područje moguće staze.

Nakon toga je slijedilo procjenjivanje, ispitivanje, te predlošci za formuliranje drugih alternativnih staza sa strane sudionika.

Na stručnom forumu  izlagana mišljenja koristit će se pri fiksiranju konačne staze.

 

Detaljnije o projektu Iron Curtain Trail: 

 

Iron Curtain Trail –  je održivi promet duž Rute Željezne zavjese (EuroVelo 13).

Povezuje bivše blokove istočnog i zapadnog graničnog područja tzv. „Ruta Željezne zavjese” koji je 2009 godine postao dio međunarodne cikloturistične rutne mreže EuroVeloa.  Ruta prostire se od Sjevernog mora sve do Turske uzduž bivše Željezne zavjese koja uglavnom povezuje – u dobrom okolišnom stanju sačuvana – rubna područja. Dio staze je bivši granični prostor između bivše Jugoslavije i Mađarske te na taj način zapravo cijelo pogranično područje Južnog Zadunavlja.   Biciklistička staza „Tri rijeke“ uzduž granice i brojni od onda nastani razvoji služe za osnovu stvaranja međunarodne rute.

Cilj projekta je poboljšanje biciklističke dostupnosti područja, razvoj javnog prijevoza, odnosno predložak za konačnu stazu EuroVelo 13.

 

 

Web stranica projekta: www.ict13.eu