POZIV NA RADIONICE: RAZVOJ LJUDSKIH VJEŠTINA


Općina Kneževi Vinogradi u sklopu projekta ˝Sustainable table – Culinary traditions and innovations along Baranya Greenway˝, skraćenog naziva ˝EAT GREEN˝ koji se financira sredstvima INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. organizira radionice pod nazivom Razvoj ljudskih vještina. Radionice će biti održane u Kneževim Vinogradima, a podijeljene su u četiri cjeline (datum održavanja):

1. Upoznavanje i prijenos iskustava postojećih poduzetnika (28.11.2017.)

2. Razvoj prodajnih, pregovaračkih i komunikacijskih vještina (07./08.12.2017.)

3. Radionice izrade domaćih proizvoda i rukotvorina (15./16.12.2017.)

4. Izrada poslovnih koncepata/planova (19.12.2017.)

Više informacija o radionicama možete dobiti putem telefona: 099/613-2947 (Ines Palko Tatai) ili putem e-mail adrese: ines.palko(kukac)gmail.com. Prijave se vrše putem navedenih kontakata.

Svi prijavljeni će pravovremeno biti obaviješteni o točnom vremenu i lokaciji održavanja radionica.

Radionice su besplatne za sve sudionike.