Napravljen je promotivni letak projekta


Dovršen je prvi promotivni materijal projekta! Letak pomoću jedne pregledne karte prezentira planiranu stazu Baranja Greenwaysa. Daje nam kratak opis o naseljima pokraj rute (na Mađarskoj strani) te sažima glavne ciljeve i planirane projektne elemente Go Green projekta.

 

Promotivni materijal objavljen je u izdanju Udruge Gyeregyalog.hu u 2000-2000 primjeraka na hrvatskom i mađarskom jeziku. Njihov par koji će predstaviti hrvatska naselja rute bit će objavljen u izradi Saveza poduzetnika Mađara Hrvatske koje će najvjerovatnije objaviti u sljedećem trimestru (do 31. sječnja 2014.)

U „paru potpuni“ leci bit će dostupni kod ureda Baranjsko županijskih turističkih informacija, Baranjskih tursitičkih organizacija, promotirat ćemo ih na našim priredbama i bit će poslani uredima naselja koje se nalaze na Greenwaysu i pružateljima usluga na ruti.