Građanski forumi u Bilju i Batini


Savez poduzetnika Mađara Hrvatske je organizirala građanske forume na temu ekoturizma te predstavila projekt “Go Green”. Zainteresiranima je predstavljena i planirana ruta greenwaysa koja se proteže između Osijeka i Duboševice.

 

Forumi su održani na dvije lokacije, u Bilju 10.05.2013 i u Batini 15.05.2013.

 

Reakcija posjetitelja je bila vrlo pozitivna. Tijekom foruma održao se i prigodni kulturni sadržaj, koji je također naišao na odobrenje publike.